Przewodniczący Komisji Gospodarki i Strategii Rozwoju, Lech Przegaliński, zwołuje posiedzenie na dzień 28 marca 2024 r., które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 9:30.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Zaopiniowanie podania w sprawie dzierżawy nieruchomości Gminy Jonkowo. (część działki nr 200/5, powierzchnia 1540 m², obręb Wołowno) – wyjazd w teren.
  5. Zaopiniowanie projektu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo. (lokal mieszkaniowy nr 2, pow. użytkowa 58,30 m², położony na działce o nr. ewidencyjnym 68/5, obręb Godki) - wyjazd w teren.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Warkały. (nazwa ulicy: Szafirowa)
  7. Omówienie pisma dotyczącego użyczenia wolnego pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Łomach na realizację celów statutowych Koła Gospodyń Wiejskich w Łomach.
  8. Przyjęcie protokołu z poprzednich posiedzeń Komisji Gospodarki.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie posiedzenia.