Przewodniczący Komisji Gospodarki i Strategii Rozwoju, Lech Przegaliński, zwołuje posiedzenie na dzień 29 listopada 2023 r.  które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 7:30.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Jonkowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jonkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (działka nr 181/1 powstała z podziału działki nr 181), obręb Jonkowo o powierzchni 226 m2)
 6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (działka nr 159/3 (powstałej z podziału działki nr 159/1), położonej w obrębie Jonkowo o powierzchni 86 m2)
 7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. (nr ew. 75/1 o pow. 1435 m2 położonej w obrębie Pupki na nr ew. 14/2 (powstałej z podziału działki nr 14) o pow. 1429 m2, położoną w obrębie Pupki - własność prywatna).
 8. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane gminną komunikacją publiczną, której Organizatorem jest Gmina Jonkowo.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 5 lat na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (działka nr 85/1, obręb Jonkowo).
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Warkały (działka nr 91/49 obręb Warkały, nazwa ulicy: Chabrowa).
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie posiedzenia.