Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 16 listopada 2023 r, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz. 9:00.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Omówienie i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2023 roku.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.