Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, zwołuje posiedzenie Komisji Budżetowej na dzień 29 listopada 2023 r., które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz. 8:30.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane gminną komunikacją publiczną, której Organizatorem jest Gmina Jonkowo.
 7. Omówienie i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2023 roku.
  Uwaga: jeśli Komisja nie zdąży omówić sprawozdania za III kwartał 2023 roku posiedzenie Komisji zostanie kontynuowane po zakończeniu obrad sesji.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie posiedzenia.