Od dnia 20 marca 2022 r. Firma Budimex planuje rozpoczęcie robót budowlanych na drodze wojewódzkiej nr 527 w miejscowości Warkały.

 

Zakres prowadzonych prac:

Prace związane z wykonaniem niniejszej inwestycji na drodze wojewódzkiej nr 527 będą wymagać zmiany organizacji ruchu. Projekt Czasowej Organizacji Ruchu dotyczy prac długo-trwających, połówkowego zamknięcia jezdni w miejscowości Warkały oraz wprowadzenia ograniczenie prędkości w całej strefie zabudowanej do 40 km/h.

Podczas wykonywania poszczególnych etapów, dopuszcza się zamknięcie/otwarcie poszczególnych zajazdów publicznych zgodnie z przebiegiem wykonywanych prac. Prowadzenie prac budowlanych będzie odbywać się przy ręcznym kierowaniu ruchu w dzień przy dużych natężeniach ruchu oraz poprzez sygnalizację świetlną . Planowe rozpoczęcie robót budowlanych rozpocznie się od wykonania ETAPU II i VII (załączniki).

 

Załączniki:

Plan realizacji drugiego etapu (format pliku: PDF, rozmiar: 860 kB) - plik zawiera mapy.

Plan realizacji siódmego etapu (format pliku: PDF, rozmiar: 1,2 MB) - plik zawiera mapy.