We wtorek 8 grudnia wójt Wojciech Giecko podpisał umowę z firmą Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa PYZAK na zadanie pt.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jonkowo, Węgajty, GOdki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Węgajty, Godki.

Zgodnie z umową wykonawca zobowiązał się na wykonanie tych prac budowlanych do 8 września 2021 r. Koszt tej ważnej dla mieszkańców naszej gminy inwestycji zamknie się kwotą 3 mln 196 131 tys. 61 zł. Na realizację tego zadania samorząd pozyskał 1 mln 202 tys. 435 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.