20 czerwca na terenie Mątek, odbył się piknik rodzinny pod hasłem "Smacznie i bezpiecznie zaczynamy wakacje". Wydarzenie to było podsumowaniem zakończonego projektu "Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Jonkowo",  współfinansowana ze środków finansowych z Poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Projekt "Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Jonkowo" miał na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa miejsc zabaw dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Dzięki wsparciu finansowemu udało się zmodernizować istniejące place zabaw na terenie naszej gminy poprzez zakup nowych i montaż bezpiecznych urządzeń zabawowych. Podczas pikniku w Mątkach mieliśmy okazję wspólnie świętować zakończenie tego ważnego dla naszej społeczności projektu.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu oraz tym, którzy aktywnie uczestniczyli w pikniku. Cieszymy się, że wspólnymi siłami udało nam się stworzyć miejsca, w których nasze dzieci mogą bawić się bezpiecznie i radośnie. Zapraszamy do korzystania z odnowionych placów zabaw oraz do uczestnictwa w przyszłych wydarzeniach organizowanych przez naszą gminę.

 

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ