Zachęcamy do składania wniosków o stypendium Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” na rok szkolny i akademicki 2023/2024.

 

Terminy i miejsce składania wniosków:

Dokumenty można składać w terminie od 18 lipca do 18 sierpnia 2023 roku (liczy się data wpływu do Urzędu).

W wyżej wymienionym terminie wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami i zdjęciem na nośniku kierować proszę listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Fundacja FZO, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, z dopiskiem „wniosek”, lub wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się przy urzędzie, albo po wcześniejszym umówieniu, złożyć osobiście w pokoju 219.

UWAGA: Kandydaci na Stypendystów, którzy po raz pierwszy będą składali wnioski, przychodzą osobiście!

 

Warunki otrzymania stypendiów:

Można starać się o stypendium naukowe, sportowe lub artystyczne. 

 

Podstawowy warunek do złożenia wniosku o stypendium naukowe:

 • Absolwenci szkół podstawowych – średnia ocen nie mniejsza niż 5,20 na świadectwie.
 • Absolwenci i uczniowie szkół średnich – średnia ocen nie mniejsza niż 4,80 na świadectwie.
 • Studenci – średnia ocen 4,00 zgodna z zaświadczeniem z uczelni.

 

Przy staraniu się o stypendium artystyczne/sportowe wymagana średnia ocen nie mniejsza niż:

 • Absolwenci szkół podstawowych – 4,9.
 • Absolwenci i uczniowie szkół średnich – 4,00.
 • Studenci – 3,75.

 

Dodatkowe warunki złożenia wniosku:

 • W zależności od wyboru stypendium kandydaci na stypendystów składają odpowiednią dokumentację potwierdzającą ich osiągnięcia w dziedzinie nauki (stypendium naukowe), sportu (stypendium sportowe) lub sztuki (stypendium artystyczne).
 • Wskazane jest poinformowanie we wniosku o wolontariacie i działalności społecznej oraz innych rodzajach aktywności zwiększających zasadność przyznania stypendium (np. praca na rzecz schroniska, honorowe krwiodawstwo, praca na rzecz szkoły/uczelni, OSP).

 

Ważne!

 •  Absolwenci szkół podstawowych składają dokument potwierdzający przyjęcie do szkoły średniej.
 •  Absolwenci szkół średnich składają dokument potwierdzający przyjęcie na studia dzienne.
 •  Studenci składają dokument potwierdzający kontynuację studiów.

Wzory wniosków do druku są dostępne na stronie internetowej Powiatu Olsztyńskiego i Facebooku Fundacji - https://www.facebook.com/fundacjafzo

 

Załączniki:

Kryteria składania wniosków i terminy (plik PDF, rozmiar: 127 kB)

Formularz wniosku o stypendium (plik PDF, rozmiar: 106 kB)