Informujemy o rozpoczęciu naboru do VIII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń skupiających osoby z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest m.in. promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej, upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych

 

Celem Konkursu jest m.in. promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych oraz wspierania Kół Gospodyń Wiejskich, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:

Etap I – wszystkie KGW, które prawidłowo prześlą zgłoszenia online, wezmą udział w powiatowych Piknikach z PRODUKTEM POLSKIM;

Etap II – najwyżej oceniony zespół podczas każdego wydarzenia powiatowego zostanie zakwalifikowanych do udziału w Finale wojewódzkim;

Etap III – 16 KGW, po 1 z każdego województwa, które zdobędą 1 miejsce w II etapie konkursu, zakwalifikują się do finału ogólnopolskiego.

W trakcie wszystkich etapów KGW zaprezentują zgłoszone potrawy regionalne, a jurorzy będą je oceniać według kryteriów wskazanych w Regulaminie.

Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zgłoszenia Kół Gospodyń Wiejskich przyjmowane są do 31 marca 2023 r.

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin znajdują się na stronie: https://bitwaregionow.pl/