Serdecznie zapraszamy mieszkańców Nowego Kawkowa na zebranie, które odbędzie się w sobotę 18.02.2023 r. o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej. (W przypadku braku kworum drugi termin będzie przypadał 18.02.2023 na godzinę 17:15).Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i przywitanie gości.
  2. Głosowanie i zatwierdzenie projektu porządku obrad oraz stwierdzenie praworządności obrad.
  3. Wybór przewodniczącego zebrania.
  4. Zmiany przedsięwzięć budżetu lub ich zakresu za rok 2023.
  5. Omówienie kwestii nowych latarni we wsi względem bezpieczeństwa na drodze.
  6. Omówienie tematu pojawiających się afiszów reklamowych we wsi.
  7. Sprawy różna / wolne wnioski.
  8. Zamknięcie zebrania.

Sołtys Nowego Kawkowa
Jan Dowgielewicz
Rada sołecka