Informujemy, że na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej znaleźć można informacje dotyczące otwarcia konkursu MALUCH+ 2022-2029 oraz niezbędne dokumenty przydatne w trakcie realizacji zadania i składania wniosków.

Adresatami programu są również podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego m. in. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Zachęcamy do występowania o środki.

Link do strony programu: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022-2029