Wypełniając obowiązek informacyjny o przyznanym dla Gminy Jonkowo dofinansowaniu informujemy, iż zostało podpisane porozumienie dotyczące przekazania środków z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2024” w łącznej kwocie 48 847,00 zł.

Baner z flagą i godłem polski. Zawiera tekst o treści jak we wstępie artykułu.