Grafika z napisem kondolencje, u góry krzyż z gałązką oliwną, na bokach ornamenty.

Pani Annie Leleniewskiej wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy składają Wójt Gminy Jonkowo, Przewodniczący Rady Gminy oraz pracownicy urzędu.

Grafika przedstawiająca: krzyż z gałązką oliwną i napis kondolencje

Pani Paulinie Olszewskiej, wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty składają Wójt Gminy Jonkowo, Radni Gminy Jonkowo oraz Pracownicy Urzędu Gminy Jonkowo.

Grafika z książkami ustawionymi w stosie z prawej strony. Z lewej napis: dzień edukacji narodowej i godło Polski.

Drodzy Nauczyciele, Pedagodzy, Dyrektorzy, Pracownicy szkół i placówek oświatowych z terenu Gminy Jonkowo z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia i wyrazy ogromnego szacunku dla Waszej pracy.

Wójt Gminy Jonkowo - Wojciech Giecko oraz Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo - Sławomir Wydymus.

Grafika z napisem kondolencje, u góry krzyż z gałązką oliwną, na bokach ornamenty.

Nie umiera ten, który pozostaje w sercach bliskich..." Ewelinko. Przyjmij wyrazy naszego najszczerszego żalu i współczucia z powodu śmierci Kochanego Dziadka.

Koleżanki i kolega z Przedszkola w Jonkowie.

Zdjęcie przedstawiające dwie palące się świece na czarnym tle i blask w kształcie krzyża w oddali.

Pani Elżbiecie Pieklik wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy składają Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz cała Społeczność Szkoły Podstawowej we Wrzesinie.

Grafika przedstawiająca: krzyż z gałązką oliwną i napis kondolencje

Pani Marii Walczak wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy składają Dyrektor i pracownicy Żłobka Publicznego w Warkałach.