Zapraszamy wnioskodawców zakwalifikowanych do projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR" po odbiór sprzętu komputerowego.

 

Do odbioru wymagane jest podpisanie umowy darowizny, którą podpisuje wnioskodawca osobiście po okazaniu dowodu osobistego.

Reprezentantami osób niepełnoletnich, są osoby, które złożyły i podpisały bazowe oświadczenie/ wniosek o zakup sprzętu komputerowego (matka, ojciec, opiekun lub kurator ucznia).

Uczniowie będący osobami pełnoletnimi podpisują umowy darowizny i odbierają sprzęt we własnym imieniu. Dotyczy to również dzieci w imieniu których wniosek złożyli rodzice/opiekunowie prawni, ale uzyskały one pełnoletność w okresie pomiędzy złożeniem wniosku a odbiorem sprzętu. W tych przypadkach konieczne będzie uzupełnienie dokumentacji konkursowej podczas odbioru sprzętu. Prosimy o zabranie z sobą dowodu osobistego oraz nr PESEL dziecka.

Sprzęt komputerowy należy odbierać zgodnie z poniższym harmonogramem  - wg nazwiska wnioskodawcy,  w wyznaczonym dniu w pokoju nr 6 na paterze:

  1. data odbioru: 06.03.2023 r., godziny: 9:00-16:00, nazwiska zaczynające się na litery: A-G,
  2. data odbioru: 07.03.2023 r., godziny: 9:00-15:00, nazwiska zaczynające się na litery: H-K,
  3. data odbioru: 08.03.2023 r., godziny: 9:00-15:00, nazwiska zaczynające się na litery: L-O,
  4. data odbioru: 09.03.2023 r., godziny: 9:00-15:00, nazwiska zaczynające się na litery: P-S,
  5. data odbioru: 10.03.2023 r., godziny: 9:00-14:00, nazwiska zaczynające się na litery: T-Z.

 

Baner z wizerunkiem dzieci leżących przed laptopem. Napis: granty PPGR, wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników pgr w rozwoju cyfrowym.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020  - Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU - Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.