Uprzejmie informujemy, że od dnia 3 marca 2023 roku (piątek) w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Jonkowie rozpoczynamy wydawanie sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty".

 

Dnia 03.03.2023 r. w godzinach 9:00-13:00 zapraszamy po odbiór osoby, które składały wniosek o komputer stacjonarny.

W kolejnych dniach sprzęt komputerowy (laptopy/tablety) będzie wydawany w kolejności alfabetycznej (wg nazwisk osób które składały wnioski) informacja zostanie przekazana w odrębnym komunikacie.

 

Uwaga!

  1. Sprzęt komputerowy będzie wydany osobie, która składała oświadczenie umożliwiające udział w projekcie wg Załącznika nr 7 i 8 do Regulaminu konkursu.
  2. Osoba odbierająca sprzęt w celu jego wydania i podpisania umowy darowizny ma okazać dowód osobisty oraz podać numer PESEL dziecka.
  3. Dziecko, które od listopada 2021 r., tj.: od momentu złożenia przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia (Załącznik nr 7) do dnia wydania sprzętu uzyskało pełnoletność, jest zobowiązane podpisać umowę we własnym imieniu i odebrać sprzęt osobiście. Również ww. osoba musi wypełnić Załącznik nr 8 - Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność i dostarczyć w dniu odebrania sprzętu (proszę o wydrukowanie w kolorze lub istnieje możliwość wypełnienia na miejscu). Druk do pobrania poniżej.

 

Załączniki:

Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który uzyskał pełnoletność (format pliku: PDF, rozmiar: 160 kB)

 

 

Baner z wizerunkiem dzieci leżących przed laptopem. Napis: granty PPGR, wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników pgr w rozwoju cyfrowym.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020  - Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU - Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.