W środę 1 lutego 2023 r. wójt Wojciech Giecko zawarł umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania polegającego na ,,Budowie przedszkola w Jonkowie’’.

 

 

Zgodnie z umową termin realizacji to 9 miesięcy od podpisania umowy, tj. do dnia 31 października 2023 r. W zakres zamówienia wchodzi: wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej wraz z opiniami, uzgodnieniami i sprawdzeniami wynikającymi z właściwych przepisów, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiar robót, sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Parametry projektowanego budynku przedstawiają się następująco: obiekt planuje się zrealizować jako budynek parterowy, wolnostojący, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, mieszczącym 4 oddziały przedszkolne z towarzyszącym im zapleczem biurowym, pomieszczeniami zajęć dodatkowych oraz częścią techniczną. Powierzchnia zabudowy wynosi około 710m², zaś sumaryczna powierzchnia netto około 600m².

Przedszkole powstanie na działce o powierzchni 3576,74m², na której przewidziana jest budowa parkingów na 20 miejsc oraz plac zabaw o powierzchni ok. 452 m2 . Umowa na zaprojektowanie przedszkola w Jonkowie, to kolejna z zaplanowanych przez samorząd inwestycji w oświatę.

Pod koniec grudnia 2022 r. wójt Wojciech Giecko podpisał umowę na zaprojektowanie hali sportowej we Wrzesinie.

 

Zdjęcie przedstawiające dwie osoby siedzące przy stole, kobietę i mężczyznę.

Zdjęcie czterech osób siedzących przy stole:  trzy kobiety i mężczyznę. Jedna z kobiet podpisuje dokumenty.

Zdjęcia z podpisania umowy.

 

Grafika przedstawiająca wizualizację budynku przedszkola.

Grafika z wizualizacją budynku przedszkola - widok od strony południowej.

Grafiki z wizualizacją budynku przedszkola.