Szanowni Państwo. Przypominamy, o obowiązku złożenia oświadczeń, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2.1. do umowy darowizny. Osoby, które otrzymały sprzęt komputerowy w ramach programu Granty PPGR,  mają obowiązek poddania się procedurze monitorowania utrzymania efektów projektu  przez okres 2 lat od daty jego zakończenia przez Gminę Jonkowo.

 

Pierwsze oświadczenie należy złożyć w terminie od dnia 12.04.2024 r. do dnia 30.04.2024 r.

Oświadczenie składa rodzic (lub pełnoletni uczeń), na którego była zawarta umowa. W przypadku osiągnięcia pełnoletniości przez ucznia od czasu podpisania umowy z rodzicem, oświadczenie nadal podpisuje rodzic.

 

Dokumenty można składać:

  1. osobiście w Urzędzie Gminy w Jonkowie – Biuro podawcze
  2. listownie na adres: Urząd Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo.

 

Kolejne terminy składania oświadczeń:

  • 12.10.2024 r.  - 31.10.2024 r.
  • 11.04.2025 r. - 30.04.2025 r.
  • 01.10.2025 r. - 10.10.2025 r.

 

Załącznik:

Wzór oświadczenia w wersji edytowalnej (format pliku: MS Office - DOCX, rozmiar: 73 kB)