Informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jonkowo, w zakładce planowanie przestrzenne – ogłoszenia i obwieszczenia, umieszczono informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach Jonkowo oraz Mątki.

 

Jednocześnie zapraszamy na dyskusję publiczną nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami, która odbędzie się 15 kwietnia 2024 r. od godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jonkowo z treścią ogłoszenia