Przewodniczący Komisji Gospodarki i Strategii Rozwoju, Lech Przegaliński, zwołuje posiedzenie na dzień 31 października 2023 r.  które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 7:30.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Wrzesina.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Giedajty.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo. (działka nr 88. pow. 0,7900 ha, obręb Garzewko).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (działka nr 86/110, obręb Jonkowo, powierzchnia: 27 m²).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (działka nr 86/110, obręb Jonkowo, powierzchnia 815 m²).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (działka nr 86/58, obręb Jonkowo, powierzchnia 540 m²).
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (działka nr 477/15, obręb Jonkowo, powierzchnia 0,7018 ha).
 11. Zaopiniowanie podania w sprawie zakupu części działki drogowej o numerze ewidencyjnym 24/43 obręb Giedajty.
 12. Zaopiniowanie wniosku w sprawie scalenia dwóch dróg i zniesienie służebności w miejscowości Mątki.
 13. Zaopiniowanie pisma Mieszkańców ulicy Spacerowej w Jonkowie, w sprawie remontu drogi dojazdowej .
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie posiedzenia.