Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Wydymus. ma zaszczyt zaprosić na obrady sześćdziesiątej ósmej (LXVIII), nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 11 września 2023 roku o godz. 7:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo - dyskusja, głosowanie.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok - dyskusja, głosowanie.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników - dyskusja, głosowanie.
  7. Zamknięcie obrad.