Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, zwołuje posiedzenie Komisji Budżetowej na dzień 27.01.2023 r. (piątek), które odbędzie się na sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz. 10:45.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jonkowo.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu.
 6. Zaopiniowanie pisma w sprawie udzielenia dofinansowania na wynajem sali sportowej w SP Jonkowo.
 7. Zaopiniowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 8. Zaopiniowanie planu pracy Komisji Budżetowej na 2023 rok.
 9. Przyjęcie protokołu nr 15/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia.