Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Beata Piłat, zwołuje posiedzenie na dzień 27.01.2023 (piątek), które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 11:30.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Jonkowo z dnia 20 grudnia 2018 r. (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r., poz.56) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  5. Zaopiniowanie sprawozdania z 2022 roku oraz planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2023 rok.
  6. Przyjęcie protokołu nr 6/2022 z dnia 29.12.2022 r.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.