Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 28.09.2022 r. (środa), które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz. 11:15.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo .
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 r.
  6. Przyjęcie protokołu nr 10 z dnia 15.09.2022 r.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.