Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Arkadiusz Przewłocki, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 28.09.2022 r. (środa) o godzinie 10:30, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia .
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.                                                              
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jonkowie.         
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  nieuwzględnienia wniosku o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu o niepodejmowanie działań wpływających na dyskryminowanie społeczności z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych.
  6. Przyjęcie protokołu nr 4/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
  7. Sprawy różnie.
  8. Zamknięcie posiedzenia.