Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, informuje o posiedzeniu członków komisji w dniu 14.05.2021 r. (piątek), które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz. 10:30.

Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Jonkowo.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021r.
  5. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za I kw./2021r.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na panującą pandemię zapytania do członków Komisji prosimy kierować elektronicznie lub telefonicznie do sekretariatu Rady Gminy.