Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Arkadiusz Przewłocki, informuje o posiedzeniu komisji w dniu 25 marca 2021 roku (czwartek) o  godzinie 15.45, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo. 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenia prawomocności posiedzenia.
  3. Zapoznanie się z wezwaniem do niezwłocznego usunięcia samowoli      budowlanej w sprawie Państwa Władysławy i Andrzeja W.
  4. Rozpatrzenie petycji w sprawie uchwalenia uchwały „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”.
  5. Rozpatrzenie petycji w sprawie uchwalenia uchwały o równości obywateli.
  6. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Skarg Wniosków i Petycji
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na panującą pandemię zapytania do członków Komisji prosimy kierować elektronicznie lub telefonicznie do sekretariatu Rady Gminy.