Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, informuje o posiedzeniu Komisji Budżetowej w dniu 30 grudnia 2020 roku  o godzinie 8.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Jonkowie.

Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 
  3. Zaopiniowanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2031.
  4. Zaopiniowanie zmiany budżetu na rok 2020
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Budżetu Gminy Jonkowo na rok 2021.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2021-2033.
  8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
  9. Zamknięcie posiedzenia.