Przewodniczący Rady Gminy, Marek Zieliński, ma zaszczyt zaprosić na obrady drugiej (II) sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 24 maja 2024 roku  o godz. 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Jonkowo.
 5. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta Gminy Jonkowo.
 6. Zapytania Mieszkańców do Wójta Gminy Jonkowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo. – opinia, dyskusja , głosowanie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2024r. -opinia, dyskusja , głosowanie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w Publicznym Żłobku Gminy Jonkowo oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. -opinia, dyskusja, głosowanie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Jonkowo. – opinia, dyskusja, głosowanie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych. -opinia, dyskusja, głosowanie.- dyskusja, opinia, głosowanie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/432/2022 Rady Gminy Jonkowo z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jonkowo do roku 2030 - opinia, dyskusja, głosowanie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Pupki - opinia, dyskusja, głosowanie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (część działki nr 139/21 obręb Jonkowo, powierzchnia 500m²) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (część działki nr 161/9, obręb Jonkowo, powierzchnia 400 m²) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.  (część działki nr 135/5, obręb Mątki, powierzchnia 400 m²) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.  (część działki nr 135/7 obręb Mątki, powierzchnia 80 m²) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (działka nr 247/18, obręb Jonkowo, powierzchnia 3,903 ha) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad.