Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo, Marek Zieliński, zwołuje posiedzenie Komisji Budżetowej na dzień  17 maja 2024 r, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 10:00.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Wybór Przewodniczącego Komisji Budżetowej.
  5. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.