Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Wydymus, ma zaszczyt zaprosić na obrady siedemdziesiątej szóstej (LXXVI), nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 25 marca 2024 roku o godz. 7:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz  ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2028” - opinia, dyskusja, głosowanie.
  5. Zamknięcie obrad.