Zdjęcie mammografu.

Geneva Trust Polska Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profilaktyka i Diagnostyka zaprasza mieszkanki Gminy Jonkowo na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy finansowany przez Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Badania zostaną przeprowadzane w mammobusie specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb mammografii.

Zdjęcie przedstawiającą ręce pacjenta i pielęgniarki podczas badania pulsu i ciśnienia.

"Centrum Medyczne Pielęgniarek i Położnej "FLORENCJA" Stanulewicz-Kowalczyk i Partnerzy" działająca w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia oddział Olsztyn jest niezależną Spółką Medyczną.