Informujemy, że z dniem 17.04.2023 roku uległa zmiana miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej Przychodni MEDICUS w Giedajtach zlokalizowanej w miejscowości Giedajty na ul. Lipowej 5.

 

Od dzisiaj w związku z dynamicznym rozwojem Przychodni Medicus w Giedajtach postanowiliśmy dokonać zmiany miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w obrębie gminy Jonkowo i przenieść naszą przychodnię podstawowej opieki zdrowotnej do Jonkowa do lokalu przy ulicy Hanowskiego 7.

Powierzchnia użytkowa lokalu w Jonkowie przy ulicy Hanowskiego 7 jest zdecydowanie większa niż w lokalu w Giedajtach, co umożliwi nam dalszy rozwój i udoskonalanie naszej przychodni w obrębie gminy Jonkowo.

Jednocześnie informujemy, że nazwa przychodni ulegnie zmianie na Przychodnia Medicus w Jonkowie.

Zapraszamy również wszystkich mieszkańców gminy Jonkowo oraz gmin sąsiadujących do zapisywania się do naszej przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Wybór Przychodni Lekarza Rodzinnego jest dowolny, gdyż nie obowiązuje nas rejonizacja.

Jeśli chcesz zadeklarować się do naszej poradni POZ możesz to zrobić osobiście przychodząc do poradni wypełniając deklarację wyboru lub poprzez złożenie deklaracji wyboru w postaci elektronicznej za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (nie wychodząc z domu!).

Aby "prze-deklarować" się do innej przychodni nie trzeba przenosić dokumentacji medycznej. Karta szczepień dziecka zostaje przesłana pocztą pomiędzy placówkami. Wystarczy w nowym miejscu wypełnić deklarację wyboru. Takiej zmiany można dokonać bezpłatnie dwa razy do roku.

 

Link do Internetowego Konta pacjenta https://pacjent.gov.pl/