W związku z rosnącą w ostatnim czasie, na terenie kraju, liczbą doniesień na temat sytuacji niebezpiecznych z udziałem wilków (Canis lupus), przedstawiamy w załączeniu informacje na temat obowiązujących procedur i podziału kompetencji pomiędzy organami ochrony przyrody, a władzami wykonawczymi gminy.

 

Załącznik:

Procedura postępowania w sytuacjach konfliktowych człowiek - wilk. (plik PDF, rozmiar: 63 kB)