Szanowni Mieszkańcy Gminy Jonkowo. Informujemy, że zmianie ulega wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – od 01 stycznia 2024 roku wynosi ona 29,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 

Zmianie ulega także termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę należy uiszczać z góry do 15-go dnia każdego miesiąca,  którego opłata dotyczy. Przykład: opłatę za styczeń 2024 r. uiszczamy do 15 stycznia 2024 r.

 

Domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 224,00 zł za rok od domku letniskowego. Termin płatności: do dnia 15-go marca roku,  którego opłata dotyczy. Przykład: za rok 2024 r. do 15 marca 2024 r.