Na podstawie komunikatu PKP PLK z dnia 23.08.2022 r. informujemy, iż w związku z modernizacją linii kolejowej nr 221 Gutkowo-Braniewo i prowadzonymi pracami inżynieryjno-budowlanymi w okresie od 26.08.2022 r. do 30.06.2023 r. zamknięty zostanie przejazd odcinkiem drogi gminnej w Wilimowie, prowadzącym pod wiaduktem kolejowym.

 

Mapa sytuacyjna ze wskazaniem miejsca zamknięcia przejazdu.

Mapa przedstawiająca odcinek drogi gminnej zamknięty w wyniku remontu wiaduktu kolejowego.