Firma Budimex S.A informuje, iż od dnia 18.08.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu na remontowanej drodze wojewódzkiej nr 527 w miejscowości Warkały (strona prawa) na kilometrażu od 12+400 do 12+900.

 

Utrudnienia spowodowane są budową kanalizacji deszczowej, chodników, oświetlenia oraz innych prac drogowych.