,,Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat dla jednej osoby”. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wrzesinie składa gorące podziękowania panu Tomaszowi Zalewskiemu oraz panu Andrzejowi Adamczykowi - Strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzesinie za bezinteresowną pomoc w przygotowaniu boiska przyszkolnego do sezonu wiosenno-letniego.

Dziękuję

Anna Wasielewska