Z przyjemnością informujemy, iż szkoły z terenu Gminy Jonkowo, które złożyły wniosek zostały objęte wsparciem finansowym przeznaczonym na realizację działań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na lata 2021-2025.

 

Logo narodowego programu rozwoju czytelnictwa 2.0 i taki sam tekst.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Biorąc pod uwagę na skalę oddziaływania jest to jeden z największych programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Program ma na celu wzmacnianie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży.

W roku 2024 w ramach realizacji programu oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej we Wrzesinie oraz Szkoła Podstawowa w Nowym Kawkowie wraz z oddziałem przedszkolnym pozyskane środki przeznaczą na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz realizację działań promujących czytelnictwo (w szczególności organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów)za łączną kwotę 8 750,00 zł.  z czego  7 000,00 zł. pochodzi z dotacji Ministerstwa natomiast Gmina Jonkowo zapewnia wkład własny w kwocie 1 750,00 zł.

Termin zakończenia działań ujętych w programie to 31.12.2024 r.

Baner z logotypami programu oraz tekstem o dofinansowaniu ze środków ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego.