W związku z przyjętymi zmianami ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, informujemy o końcowej sprzedaży węgla kamiennego dla mieszkańców gminy Jonkowo. Termin sprzedaży węgla zostaje wydłużony do 31 lipca 2023 roku.

 

Pozostała ilość węgla w naszej gminie to 1,5 t groszku. Cena końcowa: 1500 zł/t.

Chętnych do zakupu zapraszamy do składania wniosków o zakup węgla do 30.06.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy osobiście bądź pocztą tradycyjną.  Zniesione zostały limity ilościowe przypadające na jedno gospodarstwo domowe. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia, do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 89 670-69-28

Informację wydano na podstawie art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.

 

Załączniki:

Wniosek o preferencyjny zakup węgla (plik PDF, rozmiar: 195 kB)