Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na wniosek pełnomocnika Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA, ul. Warszawska 65, 05-520 Konstancin-Jeziorna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w gminach Świątki i Jonkowo, województwo warmińsko-mazurskie.

 

Wykaz działek objętych postępowaniem znajdują się w załączniku.

 

Załącznik:

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dn. 28 maja 2024 r.