Korzystając z dobrej pogody intensywnie pracujemy nad naprawą gminnych dróg gruntowych po zimie, uzupełniając w nich kruszywo i wyrównując nawierzchnię.

 

W pierwszej kolejności naprawione zostały drogi pomiędzy miejscowościami Godki-Bałąg-Wołowno, Szałstry-Gamerki, Stękiny-Porbady, Węgajty-Jonkowo (za torami), Mątki-„Żurawno”-Gutkowo oraz Wilmowo-Warkały.

Sukcesywnie naprawiane są również drogi w zwartej zabudowie oraz drogi osiedlowe. Na dzisiaj naprawione zostały drogi w następujących miejscowościach: Wrzesina, Mątki, Stękiny, Gamerki Wielkie, Gamerki Małe, Godki, Bałąg oraz część Jonkowa.

Prace trwają codziennie i w najbliższych dniach trafimy do kolejnych miejscowości.