Grafika. Profile głów spoglądające na siebie.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Beata Piłat, informuje o posiedzeniu członków komisji w dniu 25 lutego 2021 roku  o godzinie 10.45 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Jonkowie.

Napis posiedzenie komisji. Postaci stojące na tle grafiki z wykresami.

Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, informuje o posiedzeniu komisji  w dniu 25 lutego 2021 roku o godzinie 9.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Jonkowie.

Dłoń trzymająca kartkę z napisem komisja gospodarki - Rada Gminy Jonkowo

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Lech Przegaliński, informuje o posiedzeniu komisji w dniu 25 lutego 2021 roku. Początek posiedzenia o godzinie 7:30 w sali sesyjnej w Urzędzie Gminy w Jonkowie. 

Napis rada gminy Jonkowo. Herb, stojące postaci i mozaika z sześciokątów.

Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Wydymus, ma zaszczyt poinformować o obradach XXX sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się w dniu 28 stycznia 2021 roku o godzinie 12:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.