Skoroszyt z wykresami słupkowymi i długopis. Tekst: komisja gospodarki.

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Strategii Rozwoju, Lech Przegaliński, zwołuje posiedzenie na dzień 29 września 2023 r.  które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 7:30.

Postać mężczyzny trzymająca w rękach tablet. Nad tabletem figury sześciokątów i herb gminy oraz napis: Rada Gminy Jonkowo.

Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Wydymus. ma zaszczyt zaprosić na obrady sześćdziesiątej ósmej (LXVIII), nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 11 września 2023 roku o godz. 7:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Zdjęcie kobiety trzymającej w dłoni kartkę z napisem posiedzenie komisji Rady Gminy Jonkowo.

Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Janina Tyburska zwołują wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej i Komisji Rewizyjnej na dzień 18.08.2023 r. , które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz. 9:00.

Grafika przedstawiająca cztery ręce dotykające się palcami. Napis komisja spraw społecznych.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Beata Piłat, zwołuje posiedzenie na dzień 8 sierpnia 2023 r., które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 8:00.