Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, zwołuje posiedzenie Komisji Budżetowej na dzień 30.05.2023 r. (wtorek), które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz. 8:30.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok.
  6. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2023 roku.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.