Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wraz z przewodniczącą Spraw Społecznych, informują o wspólnym  posiedzeniu w dniu 6 lipca 2021 roku (wtorek) o godz. 8.30, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie za 2020 rok.
  4. Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2020 rok przez Gminny Ośrodek Kultury  (zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 17 września 2018 r.).
  5. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.