Szanowni Mieszkańcy. Informujemy o obradach XXVIII sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się w dniu 16 grudnia 2020 roku  o godzinie 9:15 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Jonkowo.
 5. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta.
 6. Zapytania mieszkańców do Wójta.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2020-2031 - opinia, dyskusja, głosowanie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Jonkowo na rok 2020 - opinia, dyskusja, głosowanie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (dz. nr 24/43 obręb Giedajty) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (dz. nr 243/4 obręb Łomy) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (dz. nr 39/26 i 38/1 obręb Jonkowo) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (dz. nr 230/11 obręb Łomy) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. (dz. nr 108/2 obręb Jonkowo) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (dz. nr 131/6, obręb Giedajty) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny nieruchomości niezabudowanych na rzecz Gminy Jonkowo. (dz. nr 64/67, 64/73, 64/76, 64/77, 64/78, 64/85, 64/86, 64/87 obręb Giedajty) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny nieruchomości niezabudowanych na rzecz Gminy Jonkowo. (dz. nr 64/88, 64/94, 64/95, 64/96 obręb Giedajty) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności przypadających Gminie Jonkowo oraz jej jednostkom organizacyjnym z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. - opinia, dyskusja, głosowanie.
 18. Powołanie członka komisji ds. przydzielania lokali socjalnych, będących w zasobie Gminy Jonkowo.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad.

Z uwagi na na sytuację epidemiologiczną nie będzie możliwości uczestniczenia w sesji. Przebieg obrad będzie transmitowany na żywo w kanale Youtube.

 

Po zakończeniu obrad XVIII sesji Rady Gminy Jonkowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Jonkowo.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Wspólne czytanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033.
 4. Wspólne czytanie projektu budżetu  Gminy Jonkowo na 2021 rok.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie posiedzenia.