Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo, Sławomir Wydymus, ma zaszczyt zaprosić na obrady siedemdziesiątej ósmej (LXXVIII) sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 26 kwietnia 2024 roku o godz.12:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo - opinia, dyskusja, głosowanie.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2024 r. - opinia, dyskusja, głosowanie.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jonkowo Nr LXXVII/651/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok - opinia, dyskusja, głosowanie.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej we Wrzesinie - dyskusja, głosowanie.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad.