Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 18 stycznia 2024 r, które odbędzie się na sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 9:30.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok.
  6. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Komisji Budżetowej za 2023 rok.
  7. Zaopiniowanie planu pracy Komisji Budżetowej na 2024 rok.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.