Geneva Trust Polska Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profilaktyka i Diagnostyka zaprasza mieszkanki Gminy Jonkowo na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy finansowany przez Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Badania zostaną przeprowadzane w mammobusie specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb mammografii.

 

Przed przystąpieniem do badania Panie wypełniają specjalnie opracowane ankiety, które zawierają informacje pozwalające na dokonanie pełniejszej oceny zdjęć przez lekarzy. Jedno badanie obejmuje wykonanie 4 projekcji (po dwie projekcje na każdą pierś).

Badania w miejscowości Jonkowo (przy budynku Urzędu Gminy, ul. Klonowa 2) zostaną przeprowadzone w dniu 28 czerwca 2022 roku w godz. od 9:00 do 17:00.