Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza w terminie od dnia 05-02-2024 do dnia 30-09-2024 nabór ciągły wniosków dla zadań realizowanych w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest – część 2.


Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania określone zostały w treści Regulaminu naboru wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest – część 2 zwanego dalej Regulaminem, dostępnym na stronie internetowej Funduszu: https://wfosigw.olsztyn.pl/srodki-krajowe/.

W ramach ww. naboru będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie obejmujące swoim zasięgiem teren województwa warmińsko-mazurskiego. Wnioski należy składać w Systemie Wniosków. Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty/załączniki niezbędne do przeprowadzenia oceny formalnej. Wykaz załączników zawarty jest w Regulaminie.

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie miał charakter ciągły i trwał od dnia ogłoszenia do daty określnej w ogłoszeniu lub do rozdysponowania puli środków w kwocie 2.000.000 zł. Fundusz zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru lub unieważnienia Programu z przyczyn od niego niezależnych. Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie w Systemie Wniosków – liczy się data wysłania Wniosku w Systemie. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru.

Informujemy również, iż terminy zakończenia naborów mogą ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez stronę internetową www.wfosigw.olsztyn.pl.

 

Wnioskodawca jest informowany o podjętej decyzji po przeprowadzonej ocenie zatwierdzonej przez Zarząd Funduszu. Informacja przekazywana jest w formie pisemnej lub elektronicznej. Decyzja o udzieleniu pomocy finansowej traci swoją ważność jeśli Wnioskodawca w wyznaczonym terminie nie przedłoży kompletu dokumentów stanowiących podstawę do zawarcia umowy zgodnie z obowiązującymi Zasadami Funduszu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać u koordynatora Projektu:

Justyna Raczyńska tel. (089) 522-02-16,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.